BulgarianSights

bg | en

Предстоящи събития

Гергьовден
06 Май 2024 г.

Гербът на София
Гербът на София
Гербове на София
Гербове на София

Параметри

България

Гербът на София

Автор: Пепи Алипиева

Много градове са се стремяли да съхранят Божията Премъдрост, но не всички са устояли на превратностите на времето. Градът, днес наша столица,  приел различни лица, познал възход и падение и познат с различни имена (Сердика, Средец, Триядица, София) и до днес е успял да запази името си  София.

София си има свой герб от 1900 г. По това време кмет на София е Христо Попов. Изработването на герба е свързано с участието на България на Всемирното изложение в Париж. Попов възлага изработването на герба на  Мърквичка, директор по това време на Рисувателното училище (по-късно Художествена академия), на Добруски, директор на историческия музей и на Хараламби Тачев. Проектът за герба е изработен от последния.

Самият герб представлява щит разделен на четири полета. В горното ляво поле авторът поставя образа на ULPIA SERDICA, копие от  антична монета, за да подсказва за старото име на София – Сердика. В горното дясно е изображението на църквата “Света София”, като духовен символ на града. В долното ляво поле е изрисувана Витоша, като многовековен свидетел на историческите събития и като един от символите на столицата. В долното дясно поле има златен балдахин, под който е изобразена статуята на Apollo Medicus - като персонификация на минералните извори в и около София. В средата на големия щит има един по-малък с изображение на скачащ лъв, който е взаимстван от медальон намерен при разкопки в Трапезица. Символиката на лъва е да покаже приемственоста на София спрямо старата столица Велико Търново.Гербът – щит е увенчан със зидова корона, каквато имат право да носят само градските гербове.

През годините гербът на София бива променян – през 1911 г. Х. Тачев добавя към щита, разделен на четири, надписа „Расте, но не старее”, през 1928 г. са добавени лентата с девиза и лавровите клонки, през 40-те години Борис Ангелушев предлага по-опростен вариант, а през 1974 г. Иван Радев добавя петолъчка и още по-силно стилизира герба. През 1991 г. се възстановява герба от 1928 г.

Използвана литература:
 - "София: 120 години столица", изд. "Марин Дринов", 2000г.