BulgarianSights

bg | en

Предстоящи събития

Св. Пантелей
27 Юли 2024 г.

Преображение
06 Август 2024 г.

Успение Богородично
15 Август 2024 г.

Ивановски скални манастири
Ивановски скални манастири
Снимка: Милена Петкова Петкова

Параметри

България

Качество на пътяДобро

Ивановски скални манастири

Автор: Даниела Бранкова

Ивановските скални манастири представляват множество малки църкви и килии, изсечени в скалните масиви, свързани помежду си със стълби  и пътеки. Навлизайки в местността, човек почва да търси с поглед издълбаните пещери, някои от които са по-трудно достъпни. От големия скален манастир в комплекса „Св. Архангел Михаил”, създаден през XIII в., почти нищо не е останало до наши дни. Най-запазена е „Църквата”, която била изписана с помощта на цар Иван Александър. В нея и днес може да се види ктиторският му портрет, както и няколко други отделни фигури и евангелски сцени. Помещението е с дължина 16 м, широчина 3,50 м и височина 2,20 м и е изсечено на 32 м в скалата. Поради площта на скалната църква всички стенописи са нарисувани в съвсем умалени размери, в рамки от 1-1,50 м. Въпреки малкия брой оцелели изображения, ясно личи майсторството на зографа и умението му да пресъздава детайлите в сцените. От надписите по стените става ясно, че монасите са се занимавали с преписването на църковни и житейски книги, но за по-развита книжовна дейност не се знае.

Според някои писмени сведения, през първата половина на XIV в., в скалните манастири е пребивавал Теодосий Търновски. Обиколил и други манастири, той отново се завърнал тук, което говори за активен духовен живот в Ивановските манастири.

Скалните манастири край Иваново са включени като обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Намират се на 4 км от с. Иваново, на около 25 км от гр. Русе и на около 295 км от гр. София. Наблизо си заслужава да се видят още и единственият действащ днес скален манастир в с. Басарбово (на 11 км от тук), средновековният град Червен (на 12 км южно от с. Иваново) и пещерата Орлова чука (между селата Пепелина и Табачка), втората по дължина в България-13 437 м.


Използвани източници:
- Чавръков, Г. Български манастири, изд. Хайни, София, 2000
- Фарах, В., Димитрова, М., Паскалева, В. Пътеводител на българския пътешественик, изд. Бук Бутик ООД, 2009
- Лични впечатления