BulgarianSights

bg | en

Предстоящи събития

Димитровден
26 Октомври 2020 г.

Празник на гр. Пордим
26 Октомври 2020 г.

Празник на гр. Радомир
26 Октомври 2020 г.

Празник на гр. Белослав
26 Октомври 2020 г.

Ивановски скални манастири
Ивановски скални манастири
Снимка: Милена Петкова Петкова

Параметри

България

Качество на пътяДобро

Ивановски скални манастири

Автор: Даниела Бранкова

Ивановските скални манастири представляват множество малки църкви и килии, изсечени в скалните масиви, свързани помежду си със стълби  и пътеки. Навлизайки в местността, човек почва да търси с поглед издълбаните пещери, някои от които са по-трудно достъпни. От големия скален манастир в комплекса „Св. Архангел Михаил”, създаден през XIII в., почти нищо не е останало до наши дни. Най-запазена е „Църквата”, която била изписана с помощта на цар Иван Александър. В нея и днес може да се види ктиторският му портрет, както и няколко други отделни фигури и евангелски сцени. Помещението е с дължина 16 м, широчина 3,50 м и височина 2,20 м и е изсечено на 32 м в скалата. Поради площта на скалната църква всички стенописи са нарисувани в съвсем умалени размери, в рамки от 1-1,50 м. Въпреки малкия брой оцелели изображения, ясно личи майсторството на зографа и умението му да пресъздава детайлите в сцените. От надписите по стените става ясно, че монасите са се занимавали с преписването на църковни и житейски книги, но за по-развита книжовна дейност не се знае.

Според някои писмени сведения, през първата половина на XIV в., в скалните манастири е пребивавал Теодосий Търновски. Обиколил и други манастири, той отново се завърнал тук, което говори за активен духовен живот в Ивановските манастири.

Скалните манастири край Иваново са включени като обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Намират се на 4 км от с. Иваново, на около 25 км от гр. Русе и на около 295 км от гр. София. Наблизо си заслужава да се видят още и единственият действащ днес скален манастир в с. Басарбово (на 11 км от тук), средновековният град Червен (на 12 км южно от с. Иваново) и пещерата Орлова чука (между селата Пепелина и Табачка), втората по дължина в България-13 437 м.


Използвани източници:
- Чавръков, Г. Български манастири, изд. Хайни, София, 2000
- Фарах, В., Димитрова, М., Паскалева, В. Пътеводител на българския пътешественик, изд. Бук Бутик ООД, 2009
- Лични впечатления