BulgarianSights

bg | en

Параметри

България

Надморска височина461 [м]

Пещера "Магура"

Автор: Даниела Бранкова

Пещера "Магура" е една от най-големите пещери в България - общата дължина на откритите галерии е около 2500 м. - главна галерия, и три странични разклонения. Отделните зали имат впечатляващи размери - дължина над 200 м, ширина повече от 50 м и височина над 20 м. 

Някой от oбразуванията в пещерата, освен с красотата, поразяват и с размерите си - "Големият сталактон" има височина над 20 м и диаметър на основата 4 м; "Падналият бор" е най-големият сталагмит в изследваните български пещери с дължина над 11 м и диаметър в основата около 6 м.

В пещерата има скални рисунки направени от пещерен тор. Те са многопластови и от различни епохи - палеолит, неолит, енеолит, начало на раннобронзовата епоха. Рисунките в Магурата изобразяват танцуващи женски фигури, танцуващи и ловуващи мъже, маскирани хора, богато разнообразие на животни, "шахматни" пана, слънца, звезди, оръдия на труда, растения. Чрез рисунките се е съхранила информацията за регионалния календар и празниците с техните символични и конкретни персонажи.

Пещерата е и убежище на защитени видове - над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни, като са намерени фосили, свидетелстващи, че районът е обитаван от праисторически животни - пещерна мечка, хиена, див кон и др.

Част от пещера „Магура“ (Прилепната галерия) от десетилетия е превърната в място за отлежаване на вина. По своите почвени и климатични условия районът около Рабишката могила се доближава до тези на френската област Шампан, затова тук се произвежда от най-доброто в България естествено пенливо вино по класическа технология. Виното се съхранява и бавно съзрява в дълбокото подземие на пещерата.

В съседство с пещерата се намира Рабишкото езеро - най-голямото по площ вътрешно езеро в България, с дълбочина 35-40 м. Езерото предлага идеални условия за сърф и плуване. Заедно с пещерата и районът е обявен за природна забележителност, а вече е под специалната егида на ЮНЕСКО с международен статут като паметник на културата.

Пещерата Магура се намира на 17 км от гр. Белоградчик, на 35 км от гр. Видин и на около 180 kм от гр. София.