print | close

Троянски манастир

11th of July 2009

Троянският манастир, разположен под гористия склон Чукарка и сред красивата долина на р. Черни Осъм, е един от трите ставропигиални манастира в България. Основан е през 1600 г. от игумена Калист, който, според предание, построил на това място малка дървена църква "Рождество Богородично". След това манастирът постепенно се разширявал с нови постройки. През XVIII в. в околностите му са изградени два скита - "Св. Никола" и "Св. Йоан Предтеча". През 1830 г. манастирът получил грамота от цариградският патриарх, с която бил обявен за ставропигиален. Това се случило благодарение на усилията на монасите, които искали да се отърват от набезите на ловешките гръцки владици.

По време на Възраждането Троянският манастир е бил средище на усилен книжовен живот. В скита "Св. Никола" работели много книжовници, между които и йеромонах Манасий, Спиридон Габровски, Йосиф Соколски. В библиотеката на манастира се събрало значително количество религиозни и книжовни книги, най-ценната измежду които е т.нар. Троянски Дамаскин, написан през втората половина на XVII в.

През 1872 г. Васил Левски основал тук революционен комитет и днес в една от стаите на жилищните сгради е организиран кът на Левски.

Кръстокуполната църква "Успение Богородично" е построена през 1835 г. от прочутият майстор Константин от Пещера. Стенописите в нея са дело на Захарий Зограф. С изключително умение той е изобразил портретите на Кирил и Методий, Теодосий Търновски, Патриарх Евтимий, Иван Рилски, Георги Нови Софийски и др. Можем да видим и негов автопортрет, под който се е подписал: "Захарий Христович, живописец от Самоков". За съжаление през 1900 г., според някои поради повреда, а според други поради непристойните за християнството "натуралистични" сцени, композициите на Захарий Зограф "Колелото на живота" и "Страшният съд" са заменени с други, дело на казанлъшкия художник Петко Илиев.

В главната манастирска църква интерес представляват и множество икони от Българското възраждане, най-известна от които е старата чудотворна икона "Пресветая Богородица Троеручица".  Иконостасът, изработен от двамата майстори от Тревненската резбарска школа Никола Матеев и Петър Резбар, се определя като шедьовър на дърворезбарското изкуство.

Троянският манастир се намира на 10 км от гр.Троян, на 20 км от гр. Априлци и на 42 км от гр. Севлиево.

 

Използвана литература:

- Чавръков, Г. Български манастири, изд. Хайни, София, 2000
- Николова, Р., Генов, Н. Книга за България, изд. Хермес, Пловдив, 2008

close