print | close

Лечебните свойства на минералната вода в Банкя

04th of October 2011

От единното хидротермално находище в гр. Банкя бликат няколко естествени и сондажни източника с температура на водата 36,5-37º С и общ дебит 24 л/сек или над 2 млн. литра в денонощие. Всички тези  води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно-вкусови качества. Същевременно минералните води са силициеви  и леко флуорни, с висока алкална реакция (рН 9,6).

Лечебният профил на курорта включва:
•  сърдечни пороци (стабилизирани форми) с недостатъчност на кръвообращението до I степен
•  състояния след операции на сърдечен порок - неусложнени форми
• исхемична болест (гръдна жаба) с леко изразени и леки стенокардни пристъпи
• състояния след прекаран инфаркт на миокарда - стабилизирани и неусложнени форми
• миокардиодистрофии от различен произход - компенсирани форми
• хипертонична болест I-II стадий
• хипотонична болест
• ранна атеросклероза
• ангионевроза на крайниците и синдром на Рейно I-II стадий
• болест на Бюргер I-II стадий
• атеросклеротична облитерация на крайниците до II стадий 
• не тежко изразено артро-ревматични заболявания
• хронични невралгии и неврити
• хроничен гастрит и колит

Успешно се повлияват и функционалните разстройства на нервната система, неврози, леки форми на целебрастения, органни неврози, включително функционални разстройства на половата сфера. Добре се повлияват и леки форми на тиреотоксикоза (след проведено лечение), нетежко изразени форми на инсулинонезависим диабет, затлъстяване.

Застъпени са разнообразни процедури - външно балнеолечение във вани и басейн, подводна гимнастика и плуване, хидроминерални вани и инхалации (обогатени с билкови и лекарствени екстракти и препарати), въглекисели, кислородни и азотни вани, подводен масаж, лечебни душове, слънце-въздушни бани, различни форми на кинезитерапия, електросветолечение, лечебен масаж, парафинолечение, акупунктура и рефлектотерапия, музикотерапия и автогенен тренинг, диетично хранене, медикаментозно лечение и др.

close