print | close

Балнеологията у нас

04th of October 2011

България е известна с богатия си хидроминерален потенциал. Страната ни е на челно място по изобилие и многообразие на минерални води и калолечебни суровини.

Балнеолечението у нас съществува от дълбока древност. То е свързано с лечебната практика и култура на древните народи населяващи нашите земи - траки, славяни , българи. Останки от тези балнеолечебни селища се намират и досега в някои наши курорти: Сапарева баня (Германея), Кюстендил (Пауталия), Хисаря (Аугуста), София (Сердика). Известни са над 520 мин. извора  с различен физико-химичен състав, но за съжаление пълноценно се използват не повече от  25%. По своя химически състав, термоминералните води се отличават с голямо разнообразие.

България е страна с широк спектър от биоклиматични и хидроминерални ресурси, които са обективна предпоставка за развитие на здравно ориентиран ваканционен туризъм, който от своя страна трябва да е приоритетно направление на туристическата ни индустрия.

Климата на страната ни е определен от разнообразния планински релеф, обширната ивица морски бряг, близостта до Средиземно море, както и географското положение на страната ни. Много научни изследователски разработки показват значителните предимства на България в сравнение с традиционно възприетите туристически страни на Балканите, Западна Европа и Средиземноморието, а именно: брой на слънчевите дни е по-голям с 18-20% от този на страните от Централна, Северна и Северозападна Европа. Планинските вериги на Стара планина и Рило-Родопския масив се явяват защитни прегради за силните северни ветрове. България също така е защитена от горещите ветрове на африканските пустини и ураганната сила на някои дълбоки Средиземноморски циклони. Тези обективни предпоставки осигуряват по-дълъг период за всеки вид туризъм у нас и реална възможност за по-ефективно използване на биоклиматичните ресурси за лечение, профилактика и рекреация.

Българската асоциация по балнеотуризъм е създадена през месец септември 2000 г. в град Поморие. На официална церемония след 7 години град Поморие е отличен със званието „Столица на балнеотуризма”. А  други български градове, известни с балнеолечението си са Велинград, Банкя, Буграс, Сандански, Белчин баня и както споменахме вече - Хасаря, Кюстендил, Сапарева баня.

 

close