print | close

Стобски пирамиди

30th of September 2011

Стобските пирамиди получават името си, поради факта, че се намират в землището на с. Стоб, в западната част на Рила планина.

Представляват скално-земни образувания, изваяни в дебелина до 30-40 метра. На цвят са червеникаво-кафяви и тъмно жълти, което ги  прави особено красиви при залез слънце.

Върху част от образуванията има каменни "шапки" - каменни блокове, най-големите от които с размери 120 на 80 см.

По външен вид се делят на групи, наречени Кулите, Чуките, Самодивски комини, Сватовете. За последната група легендата разказва, че сватове от село Колибите взели мома от село Стоб, която (както правели често в онези времена) не познавали. Когато вятърът духнал булото, под което момичето криело лицето си, се видяло, че то било приказно красиво. Тогава кумът не се здържал и целунал момата. А сватовете се вкаменили от ужас и ... така си останали и до днес.

Стобските пирамиди се намират на около 25 км от Рилския манастир и на 95 км от гр. София.

close